Viewer Relevant beleid en juridische kaders van het BRTN

http://nw-viewer-relevant-beleid-juridisch-kader-brtn

Doel van de viewer Relevant beleid en juridische kaders van het BRTN is om een overzicht te geven van landelijk en provinciaal beleid en juridische kaders die het beheer, borging, ontwikkeling en gebruik van het BRTN en de ontwikkeling van waterrecreatie en watersport raken. Via de viewer zijn de desbetreffende beleidsdocumenten en juridische kaders vanuit één plek te raadplegen.

Bekijk de viewer Relevant beleid en juridische kaders van het BRTN.

Het basisrecreatietoervaartnet is het landelijke basisnetwerk van recreatieve vaarwegen in Nederland. De classificatie van deze vaarwegen wordt landelijk vastgelegd in bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland. Daarnaast wordt de BRTN-classificatie geborgd in landelijk en provinciaal beleid en provinciale verordeningen. Lees meer over het BRTN.

 

Meer weten?

Neem contact op via info@waterrecreatienederland.nl