Richtlijnen Vaarwegen 2017 (Rijkswaterstaat)

(uit de inleiding)

Kader verkeerskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat

Vervoer over water is van groot belang voor ons land. Al was het maar omdat het een milieuvriendelijk alternatief is voor het transport over de weg. Daarom investeert Rijkswaterstaat veel in de kwaliteit van het hoofdvaarwegennet. Aan het hoofdvaarwegennet is de afgelopen jaren veel werk verzet: kanalen zijn aangelegd of verbreed, sluizen gebouwd en bruggen verstevigd en verhoogd. Dat heeft de capaciteit van onze vaarwegen vergroot. Bovendien kunnen binnenvaartschippers steeds vlotter en veiliger doorvaren.

De Richtlijnen Vaarwegen hebben aan dit alles stevig bijgedragen. Sinds 1996 bundelen we daarin de kennis van vaarwegbeheerders. Het uniform toepassen ervan leidt tot moderne, betrouwbare vaarwegen met voldoende diepte, breedte en doorvaarthoogte. Maar ook steeds meer aan een efficiënt, samenhangend netwerk van vaarwegen in ons land.

De vorige versie van de Richtlijnen stamt al weer uit 2011. Dat lijkt nog niet eens zo lang geleden. Toch is het belangrijk om de Richtlijnen periodiek aan te passen aan de laatste inzichten. Zowel op het gebied van wetenschap en techniek als wetgeving. Die aanpassingen zijn meegenomen in het document dat voor u ligt. Het bevat de nieuwste richtlijnen voor het verkeerskundig ontwerpen en onderhouden van vaarwegen. Bovendien zijn in deze versie de laatste afspraken meegenomen met beheerders van provinciale vaarwegen en havenautoriteiten.

De Richtlijnen Vaarwegen 2017 van Rijkswaterstaat dragen op drie manieren bij aan een efficiënte sector: meer kwaliteit van de vaarwegen, meer dienstbaarheid aan de vaarweggebruiker en meer samenwerking
tussen beheerders. Een document waarmee we met ons werk aan de vaarwegen weer gesteld staan voor de toekomst.

Meer weten?