Richtlijnen Vaarwegen 2020 - Rijkswaterstaat

http://richtlijnen-vaarwegen-2020-rijkswaterstaat

De Richtlijnen Vaarwegen zijn sinds 1996 het kader binnen en buiten Rijkswaterstaat voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen, bruggen, sluizen en overnachtingshavens. Aanleiding voor de herziening van de Richtlijnen Vaarwegen 2017 was de uitbreiding met rivieren, hetgeen mogelijk werd na meerjarig onderzoek door het Marin en Deltares. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 zijn breed afgestemd binnen en buiten Rijkswaterstaat, zoals te doen gebruikelijk. Ze staan vooral ten dienste van vaarwegbeheerders, IPM-teams voor aanleg en onderhoudsprojecten, vergunningverleners en ingenieursbureaus. Met de vaststelling van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 komen de Richtlijnen Vaarwegen 2017 te vervallen.

Uit de inleiding:

Vervoer over water is belangrijk voor Nederland als transportland. Niet alleen vanuit economisch oogpunt. Het is ook een duurzaam alternatief voor het transport over de weg. Daarom werken we als vaarwegbeheerders aan moderne, betrouwbare, goed ontworpen vaarwegen. Met voldoende diepte, breedte en doorvaarhoogte, zodat schippers steeds vlotter en veiliger kunnen doorvaren.

De ‘Richtlijnen Vaarwegen’ dragen daar stevig aan bij. Die bestaan sinds 1990 en bevatten voorschriften voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen en het onderhoud ervan. We actualiseren deze richtlijnen regelmatig op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Zowel op het gebied van wetenschap en techniek als op het gebied van wetgeving. De laatste versie van de richtlijnen dateert uit 2017 en is toe aan actualisatie. Deze keer is die vooral gebaseerd op uitgebreid onderzoek van het Marin en Deltares. Dat maakte het mogelijk dit document te verrijken met richtlijnen voor vaarwegen in rivieren. Dat is een belangrijke aanvulling.

Een goed vaarwegontwerp in een rivier is een lastige klus. De stroming van het water, waterstandsverschillen, dynamiek in bodemligging en vaargedrag van schepen is bij rivieren namelijk veel complexer dan bij kanalen. Met deze stap gaat voor veel vaarwegbeheerders en -ontwerpers een lang gekoesterde wens in vervulling. Niet alleen zijn vaarwegen in rivieren nu veel makkelijker te ontwerpen. Ook voor vele andere projecten op en rond de bevaarbare rivieren zijn ze richtinggevend. Of het nu gaat om de aanleg van bruggen, de vervanging van stuwen of het herinrichten en ecologisch verduurzamen van rivieren. Hopelijk dragen ook deze aangepaste richtlijnen weer bij aan een veilige, efficiënte en duurzame sector.

Ook ditmaal kwam de herziening tot stand in goede samenwerking met andere vaarwegbeheerders. Door deze richtlijnen samen, uniform toe te passen, nemen efficiëntie en samenhang in het netwerk van vaarwegen in ons land toe. Uiteindelijk leidt dat tot het doel dat we samen voor ogen hebben: steeds betere vaarwegen die optimaal zijn afgestemd op de wensen van de vaarweggebruiker, de omgeving en de vaarwegbeheerder.

Publicatie: 31 juli 2020
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Rijkswaterstaat

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items