Rli-advies: 'Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat'

http://Rli-advies

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft op 12 juni 2024 een advies uitgebracht over ruimtelijke ordening in een veranderd klimaat.

Rli doet hierin tien aanbevelingen, verdeeld over vier oplossingsrichtingen, om klimaatverandering goed te betrekken bij ruimtelijke keuzes. Op basis van de analyse wordt in het advies vier conclusies getrokken:

  1. Flexibiliteit moet de norm worden voor ruimtelijke ordening.
  2. Het ‘watercontract’ tussen overheid en samenleving is aan herziening toe.
  3. Klimaatbestendige ruimtelijke ordening vereist begrenzing vanuit het waterbeheer.
  4. Klimaatbestendige ruimtelijke ordening biedt kansen.

Lees het Rli-adviesrapport: ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat‘.

© Foto boven: samenstelling van voorkant en pagina 12 van het Rli-advies

Publicatie: 17 juni 2024
Laatste update: 17 juni 2024

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items