Roeiconvenant - Veilig varen doe je Samen!

http://roeiconvenant-veilig-varen-doe-je-samen.jpg

Op 12 januari 2019 heeft gedeputeerde Rik Janssen samen met de belangenvereniging voor de beroepsvaart Koninklijke BLN Schuttevaer, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en tien roeiverenigingen het Roeiconvenant ‘Veilig varen doe je samen!’ ondertekend. Dit convenant levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de provinciale vaarwegen, met name voor roeiers.

Downloade
Roeiconvenant 2018
Publicatie: 12 januari 2019
Laatste update: 27 oktober 2023

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items