Schetsboek De gezonde haven

Mede op initiatief van jachthavenondernemer Nanke den Daas (Marina Muiderzand) heeft Stichting Waterrecreatie Nederland een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om in en rond jachthavens meer (onderwater)natuur te ontwikkelen en de beleving hiervan te vergroten. Naast Marina Muiderzand heeft Fred Redeker (Jachthavengroep) met de Amsterdam Marina deelgenomen aan de verkenning.

De resultaten van de verkenning zijn samengevat in het schetsboek ‘De gezonde haven’. In het schetsboek zijn diverse ontwerpen voor het creëren van foerageer, schuil- en habitatgebieden voor verschillende diersoorten in jachthavens beschreven en geïllustreerd. Geschikte ontwerpen voor jachthavens en beleefbaar voor jachthavenbezoekers zijn onder andere een zonsteiger met mosselzuivering of met uitzicht op een onderwaterbos, een viscilinder, rifballen en een (zilte) moestuin.

De verkenning is uitgevoerd door LINKit consult. Het onderzoek is uitgevoerd met een financiële bijdrage vanuit het Programma Vismigratie Noordzeekanaal en ommelanden 2012 – 2015. Het schetsboek is digitaal beschikbaar.

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl