Startnotitie sport en recreatie – Provincie Zuid-Holland

http://startnotitie-sport-recreatie-provincie-zuid-holland

Uit de inleiding:

Sport is na twee collegeperiodes afwezigheid weer op de provinciale beleidsagenda terechtgekomen. In de afgelopen jaren is er incidenteel bijgedragen aan sportevenementen (o.a. Sail en de Roparun) en in het kader van het energiebeleid ook aan de verduurzaming van sportaccommodaties. Uiteraard was er in het provinciale beleid wel aandacht voor recreatieve activiteiten als wandelen, fietsen, varen, zwemmen en paardensport, die ook een verbinding hebben met sport en bewegen.

Recreatie was ook al in de vorige coalitieperiodes een belangrijk beleidsdomein. Wel is de rol hierin ten aanzien van de provinciale recreatiegebieden veranderd. De afgelopen jaren is namelijk een actief beleid gevoerd op het overdragen van deze gebieden en het uittreden uit de recreatieschappen, het hierop aanpassen van het beheer- en financieringsinstrumentarium en het streven naar een duidelijke kwaliteitsimpuls. Hoe nu verder met de provinciale middelen en de overgebleven provinciale recreatiegebieden? En waar liggen de koppelkansen met sport en bewegen? Dat zijn vragen die in deze startnotitie onder meer aan bod komen.

Deze startnotitie richt zich met name op het faciliteren en stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en sporten. Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Zo lijdt meer dan de helft van de volwassenen in Nederland aan bewegingsarmoede (RIVM) en overgewicht (Volksgezondheid en zorg), waarvan 100.000 met morbide obesitas (CBS). Volgens het Advies beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad lijdt ca. 70% van onze tieners aan bewegingsarmoede.

Publicatie: 21 juli 2020
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Provincie Zuid-Holland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items