Subsidieregeling STUW '23

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023/01 (Stuw ’23) kunnen woensdag 1 maart 2023 vanaf 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op vrijdag 1 maart 2024 om 12.00 uur. Het subsidieplafond is € 8 miljoen. Per subsidieverzoek kan maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. U treft de thema’s aan in het Uitvoeringsprogramma 2021.

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht & geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar het heeft de voorkeur als uw project betrekking heeft op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Neem in uw voorbereiding in ieder geval contact op met één van de programmaregisseurs.

Meer infomatie over de subsidieregeling STUW ’23 op de website van het Waddenfonds. 

© Foto boven: Flickr

Publicatie: 01 maart 2023
Laatste update: 02 januari 2024
Organisatie: Waddenfonds

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items