Tien gouden waterrecreatie-/watersportregels voor het IJsselmeergebied

http://toekomstbeeld-ijsselmeergebied-hindeloopen

Voor het IJsselmeergebied zijn verschillende denkrichtingen geschetst voor de bijdrage die het gebied kan leveren aan de energietransitie. Deze richtingen zijn onder andere gescoord langs de 10 gouden regels van Frits Palmboom.

Ook de waterrecreatie/sport sector vereniging in de Regiogroep IJsselmeergebied van het Netwerk Waterrecreatie heeft gouden regels opgesteld. Deze kunnen bij de score betrokken worden. Dit draagt bij aan een gezamenlijke en gedragen energievisie.

Meer weten?

Neem contact op met Jacques Pronk, via jacques.pronk@toerzeilers.nl of 06-22433182.