Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025 - provincie Noord-Holland

Uit de inleiding:

De Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 van de provincie Noord-Holland is voor de periode 2021-2025 vertaald in het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie. Samen met betrokkenen in de sector werkt de Provincie aan behoud en versterking van de positie van Noord-Holland als vooraanstaande watersportprovincie. Begin 2023, halverwege de looptijd, voerden Eduard Pieter Oud en Esther Cremer van Respons – Evenementen | Toerisme | Citymarketing in opdracht van Provincie Noord-Holland deze tussentijdse evaluatie uit voor het Uitvoeringsprogramma.

Publicatie: 01 maart 2023
Laatste update: 31 oktober 2023
Auteur: Eduard Pieter Oud, Esther Cremer
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items