Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving – Intensiveringen 2019 – provincie Zuid-Holland

http://uitvoeringsagenda_2019-zuid-holland

(Uit het voorwoord)

Zuid-Holland staat onder druk. Grote veranderingen, zoals die van ons klimaat, de bodemdaling, verstedelijking en de energietransitie hebben een enorme impact op de leefbaarheid van deze prachtige provincie. Willen we deze opgaven allemaal sectoraal ontwerpen, dan hebben we misschien wel vier keer de oppervlakte van Zuid-Holland nodig.

Door ze integraal aan te pakken gebruikt de uitvoeringsagenda deze transities als vliegwiel om onze groenblauwe leefomgeving te versterken en leefbaar te houden. Want, we krijgen maar één kans om Zuid-Holland ook voor de volgende generatie een mooie thuisbasis te maken.

We zetten ons in om zo’n 240.000 nieuwe woningen te realiseren voor een belangrijk deel in de steden, maar dan wel op een klimaatbestendige en gezonde manier. Zo blijft Zuid-Holland leefbaar voor mens én dier.

Voor de landbouw en de natuur vormt de klimaatverandering een grote bedreiging. Maar laten we dit juist zien als een uitdaging om samen met onze partners te verkennen hoe we onze water-, eco- en voedselsystemen klimaatbestendig maken. We smeden nieuwe coalities met partners. Alleen door samen aan en door te pakken worden de ambities van de rijke groenblauwe leefomgeving verwezenlijkt.

 

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl