Vaarwegbeheer en Nautisch beheer van het Basisrecreatietoervaartnet (BRTN)

http://viewer%20nautisch%20en%20vaarwegbeheer

Het basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is het landelijke basisnetwerk van recreatieve vaarwegen in Nederland. De classificatie van deze vaarwegen wordt landelijk vastgelegd in bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland. Daarnaast wordt de BRTN-classificatie geborgd in landelijk en provinciaal beleid en provinciale verordeningen.

Het vaarwegbeheer is de zorg van de overheid om scheepvaart mogelijk te maken en te houden in overeenkomst met de aan het water toegekende vaarwegfunctie. Het vaarwegbeheer zorgt voor een adequate infrastructuur waarover gevaren wordt. Het gaat hier onder meer om het aanhouden van de afgesproken maatvoering (diepte, hoogte en breedte) van vaarwegen en kunstwerken zoals sluizen en bruggen. De Waterwet is het juridische kader voor het vaarwegbeheer.

Het begrip nautisch beheer kent nog geen officiële definitie in de Nederlandse wetgeving. Onder nautisch beheer wordt meestal verstaan de zorg voor vlot en veilig scheepvaartverkeer door de instantie die als bevoegd gezag is aangewezen, oftewel de nautisch beheerder. Het gaat om de verkeersregulering van alle soorten scheepvaartverkeer, waaronder het opstellen van verkeersregels, bebording en handhaving. De Scheepvaartverkeerswet en onderliggende regelingen waaronder het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) zijn het juridische kader voor het nautisch beheer.

De aanleiding voor de viewer vaarweg- en nautisch beheer BRTN is de wens om overzichtelijk te zien welke organisatie vaarweg-/nautisch beheerder is van de vaarwegen, bruggen en sluizen die onderdeel zijn van het BRTN. De viewer is ontwikkeld in het kader van de BRTN 2015-2020.

In de viewer vindt u via de tabbladen toelichting meer informatie over vaarweg- en nautisch beheer. Via de kaart tabbladen kunt u vinden welke instanties vaarwegbeheerder en nautisch beheerder zijn van de vaarwegen in het BRTN.

Publicatie: 19 juni 2020
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items