Van protest naar Samenwerking - Acht jaar Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

http://Magazine-Vaarrecreatie_Waddenzee_cover

In het boekwerk Van protest naar Samenwerking – Acht jaar Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee blikken overheden, watersportorganisaties en natuurverenigingen terug op tien jaar samenwerking. Ook worden enkele thema’s van de toekomst aangestipt, zoals de bereikbaarheid van jachthavens en het doorzetten van de Erecode voor Wadliefhebbers.

Uit het voorwoord:

Houden van de Waddenzee en genieten. Genieten van vogels, rust en ruimte. Van het licht dat iedere dag anders is. Van een horizon die de ene keer een bijna strenge lijn is en de andere keer onzichtbaar het water laat overgaan in de lucht. Een gebied om op een verantwoorde manier in te recreëren en tegelijkertijd goed te beschermen.

Die combinatie leek destijds bijna onmogelijk. Vaarrecreatie zou niet kunnen zonder de natuur geweld aan te doen. Stakeholders stonden soms lijnrecht tegenover elkaar en een oplossing leek oneindig ver weg. Maar de betrokkenheid van alle partijen was groot en we realiseerden ons dat het toegankelijk houden van de Waddenzee voor recreanten juist heel goed was voor het besef dat dit prachtige gebied op de juiste wijze beschermd moest (en moet) worden. En dat genieten en beschermen hand in hand zouden moeten gaan.

En als je je dat realiseert, dan kun je het gesprek aangaan. Dat is gebeurd en het heeft geresulteerd in de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie op 3 december 2007. Geen eindpunt, maar de start van een traject van samenwerken. Verschillende projecten zijn uitgevoerd, allemaal in het licht van “genieten van- en passen op” de Waddenzee. Er kwam een Erecode en er kwamen gastheren en –vrouwen, een lesprogramma voor scholen en natuurlijk een heel communicatietraject. Alles om ervoor te zorgen dat mensen weten wat wel of niet goed is voor de Waddenzee zodat ze op een verantwoorde manier kunnen genieten van ons mooie Werelderfgoed.

Na het Convenant Vaarrecreatie kwam het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, ook weer om ervoor te zorgen dat iedereen op het Wad zich houdt aan de Erecode. Dan is er ruimte genoeg voor mens en dier. En nu is ook het Actieplan afgerond. Dat betekent niet dat wij klaar zijn met de Waddenzee. We moeten er met elkaar voor blijven zorgen dat we de inhoud en de bedoeling van de Erecode goed op het netvlies houden. En er aan blijven werken. Dit magazine geeft een terugblik op alles wat we zijn tegengekomen en vooral op wat er is bereikt. En tegelijkertijd een blik op de toekomst. De kern blijft: Ik pas op het Wad. Ik wens u als lezer veel plezier bij het lezen van dit magazine.

Bron en © foto boven: Waddenzee.nl

Publicatie: 01 juni 2019
Laatste update: 27 oktober 2023
Opdrachtgever: Vereniging van Waddenzeegemeenten en het Samenwerkingsverband van Waddeneilanden

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items