Verkenning waterrecreatie Groningen (2020)

De provincie Groningen wil in 2020 nieuwe richting en invulling geven aan haar provinciaal toeristisch-recreatief beleid. Waterrecreatie wordt gezien als kansrijk onderdeel van dit nieuwe beleid.

Voor een goed beeld van de (potentiële) kansen en belang als ook om keuzes over nadere invulling en ontwikkeling van waterrecreatie in Groningen te onderbouwen, is het van belang eerst meer zicht te hebben op de stand van zaken van waterrecreatie in Groningen. Daartoe zijn de volgende vragen gesteld:

  • Is er voldoende kwaliteit en potentie in het aanbod en de vraag?
  • Welke waardes omvat waterrecreatie voor Groningen?
  • Welke ontwikkelrichtingen zijn van belang voor waterrecreatie?

Lees de Verkenning waterrecreatie Groningen.

Publicatie: 08 december 2020
Laatste update: 08 maart 2024

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items