Visie Recreatief medegebruik - Hoogheemraadschap van Delfland

In het waterrijke en verstedelijkte beheergebied van Delfland wordt veel gerecreëerd en is recreatie vaak sterk gebonden aan groenblauwe structuren. Het water en de oevers zijn een aantrekkelijke plek en mensen zoeken het water dan ook op om te ontspannen. Recreatie is daarmee een relevant thema voor Delfland, want als waterbeheerder, nautisch beheerder en eigenaar van percelen grond, wateren en visrechten heeft Delfland te maken met recreatie en is in de positie om (de ontwikkeling van) recreatie mee mogelijk te maken.

In het document is de visie van Delfland op recreatief medegebruik uitgewerkt. Hiermee geeft Delfland een overzicht van de diverse aspecten van het recreatief medegebruik en hoe Delfland daar in staat. Op basis van de visie Recreatief Medegebruik wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die jaarlijks wordt geactualiseerd.

Publicatie: 24 juni 2022
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items