Water als attractie

http://water%20als%20attractie

Het boek ‘Water als attractie’, verschenen in 2009, is een gezamenlijke uitgave van het Kenniscentrum Recreatie, Kenniscentrum Deltares en het Rijkswaterstaat Programma Waterinnovatie (WINN). Het boek geeft voorbeelden die aantonen dat waterbeheer en ‘dagelijkse mensenwensen’ zoals ontspanning, recreatie en het genieten van een mooie leefomgeving, elkaar raken en versterken.

(uit het voorwoord)

De Nederlander zoekt in zijn vrije tijd vaak het water op. Nederlanders en water zijn sinds mensenheugenis met elkaar verbonden. Water biedt rust en ontspanning, maar ook spanning en avontuur. Een kwart van alle recreatie en toerisme in ons land is gerelateerd aan water en de bestedingen worden inmiddels geschat op jaarlijks 3,9 miljard euro.

Water inspireert tot mooie initiatieven, ook op het gebied van recreatie. Private en publieke partijen zien kans bij te dragen aan een mooier Nederland, waarvan de recreant kan genieten. Ook waterbeheerders leveren hun bijdrage. Rijkswaterstaat en waterschappen zijn vertrouwd met schoon water, ecologische verrijking en veiligheid. Geleidelijk aan wordt ook een nieuwe rol opgepakt: die van gastheer op en aan het water. Een kans om onze parels te presenteren aan recreërende Nederlanders. Een kans die veelal in samenwerking met andere partijen wordt verwezenlijkt: openstelling van schouwpaden, wandel- en vaarroutes, kleine recreatieve voorzieningen.

In het nabije verleden is al veel werk verricht waardoor de kansen voor de waterrecreatie zijn gegroeid. Denk maar aan de bestrijding van de algenbloei in veel wateren zoals de Veluwe-randmeren. De laatste jaren is een trend waarneembaar om de kansen voor een beleving van water nog beter te benutten. De populariteit van wonen aan of in de nabijheid van water is daar een voorbeeld van. Water wordt meer en meer zichtbaar gemaakt – vaarroutes in stedelijk gebied – en is veel duidelijker in beeld bij de burger, niet alleen als bedreiging, maar ook als kans.

Binnen het Rijkswaterstaat programma Waterinnovatie (WINN) is gezocht naar projecten die water en recreatie verbinden. Voor u ligt het resultaat: een veelkleurig boeket. Resultaten van het samenwerken door organisaties, door mensen met visie. Zoals de samenstellers aangeven:  het is slechts een greep uit de vele succesvoorbeelden.

Met deze verzameling van aansprekende, innovatieve voorbeeldprojecten zijn de auteurs geslaagd om te inspireren: het smaakt naar meer. Rijkswaterstaat, Unie en waterschappen werken samen in Waterrijk Nederland, een beweging die nieuwe initiatieven stimuleert aan de rand van het reguliere werk van waterbeheerders. Frisse ideeën binnenhalen, inzichten en kennis delen, als waterbeheerders samenwerken aan een mooier Nederland. Deze bundel nodigt ons – en hopelijk ook ui – uit tot meer initiatieven op dit gebied.

Maarten Hofstra, Rijkswaterstaat

Rob Uijterlinde, Unie van Waterschapen,

Initiatiefnemers Waterrijk Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl