Nota Beleefbaar Water Waterschap Vechtstromen

http://waterschap-vechtstromen-nota_beleefbaar_water-1

Uit de inleiding:

Beleefbaar Water in het kort

Het waterschap kiest bij recreatief gebruik op en langs het water voor: “Ja, tenzij…”.  Want we willen dichtbij de inwoners staan. Iedereen van het water laten genieten. En samen met partners het recreatief gebruik vormgeven. Daarbij willen we bovendien een goede buur zijn voor aangrenzende landbouw, woningen en natuur. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. De situaties zijn natuurlijk altijd verschillend. Afhankelijk van het soort recreatief gebruik, de intensiteit ervan en de draagkracht van het betreffende gebied of waterloop, bepalen we onze houding. Die is in eerste instantie coöperatief, soms actief en soms defensief.

Recreatie

Op en langs het water wordt gewandeld, gefietst, gevaren, gezwommen, gevist en geschaatst. We stimuleren dit en stellen ons coöperatief op. Zo zullen we waar mogelijk meedenken en meewerken met organisaties die wandel- of fietsroutes willen maken, kanoroutes willen uitzetten, of andere wensen hebben op het gebied van recreatief gebruik. Zo nu en dan echter zullen we zelf actief werk maken van recreatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij herinrichtingsprojecten waarvoor veel publieke belangstelling is. Dan willen we iedereen graag de gelegenheid geven om te komen kijken. Recreatie leent zich er dan uitstekend voor om contact te leggen met inwoners van ons gebied en zichtbaar te maken waar het waterschap zich voor inzet en waarom.

Met een vast aanspreekpunt maken we het waterschap een toegankelijke partner voor iedereen die iets wil initiëren op het gebied van recreatie op onze wateren. We zijn voornemens om via een algemene regel te proberen om het organisaties en ondernemers gemakkelijk te maken om een deel van de aanvragen vergunningvrij te laten plaatsvinden. Op deze algemene regel worden nog uitzonderingen gemaakt. Te denken valt aan het kanoën op de Boven Dinkel, en grote evenementen. Ook bij de algemene regels wordt weer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers van onze wateren en gebieden. Uiteraard zien we toe op de veiligheid, en zorgen we dat onze objecten geen gevaar vormen voor de publieksveiligheid.

Wat betreft financiën betekent deze strategie dat we bij elk project vooraf rekening moeten houden met recreatieve elementen en de kosten voor het onderhoud en beheer daarvan. Vooral dus bij waterschapsprojecten met grote publieke belangstelling.

Publicatie: 07 februari 2017
Laatste update: 26 oktober 2023
Auteur: Waterschap Vechtstromen

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items