Webinar Blauwe Golf Verbindend

http://blauwe-golf-verbindend

Het project ‘Blauwe Golf Verbindend’ verbetert de dienstverlening naar vaarweg- en weggebruikers door innovatieve technologie en slimme samenwerking. Door smart mobility-oplossingen realiseerden al een groot aantal samenwerkende vaarwegbeheerders en havenbedrijven betrouwbare, actuele informatie over brugopeningen en beschikbare ligplaatsen in havens.

Daardoor zijn nu talloze bruggen zelf-communicerend en leveren actuele informatie via websites en apps aan een groeiend aantal schippers en weggebruikers. Data die overheden tegelijk, regio-overstijgend, inzicht bieden in verkeersstromen om daarmee de dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

Webinar Blauwe Golf Verbindend

Op 24 september 2018 organiseerde Platform WOW dit webinar waarin uitleg werd gegeven over het project ‘Blauwe Golf Verbindend’ en wat anderen kunnen met de data van brugopeningen en ligplaatsbezetting.

Bekijk het webinar:

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl