Regiogroep IJsselmeergebied – Netwerk Waterrecreatie

De Regiogroep IJsselmeergebied is onderdeel van het Netwerk Waterrecreatie

Deelnemers aan de regiogroep IJsselmeergebied zijn: het Watersportverbond, de Toerzeilers, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de KNMC, de Nederlandse Kitesurfvereniging, de Wadvaarders en de Catamaran en Trimaran Club.

Doel van de Regiogroep IJsselmeergebied is:

  • Realisatie van het Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied.
  • Behartiging van de belangen van de deelnemers door tussentijdse agendering onderwerpen en afstemming acties.
  • Versterking van de samenwerking tussen deelnemende partners in het netwerk.
  • Versterking van het netwerk van professionals en vrijwilligers van deelnemende partners.

Zie voor meer informatie www.netwerkwaterrecreatie.nl.

Meer weten?

Neem contact op met Jacques Pronk, via jacques.pronk@toerzeilers.nl of 06-22433182.


Meer over het Toekomstbeeld IJsselmeergebied


Naar Dossier IJsselmeergebied


Naar Dossier Waterplanten