Netwerk Waterrecreatie

http://netwerk-waterrecreatie-logo

In overleg met de deelnemers van het Platform Waterrecreatie en de waterrecreatiesector partijen in het bestuur van de stichting, heeft Waterrecreatie Nederland in 2017 een start gemaakt met het ontwikkelen van het Netwerk Waterrecreatie. Met dit netwerk wordt verder inhoud gegeven aan de ambitie in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 om de samenwerking in de sector te versterken.

Doel van het Netwerk Waterrecreatie is:

  • Realisatie van de ambities in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
  • Behartiging van de belangen van de netwerk-deelnemers door tussentijdse agendering onderwerpen en afstemming acties
  • Versterking van de samenwerking tussen deelnemende partners in het netwerk
  • Versterking van het netwerk van professionals en vrijwilligers van deelnemende partners

De samenwerking is georganiseerd rondom de speerpunten routenetwerk, veiligheid en duurzaamheid/innovatie en een aantal thema- en regiogroepen.

Meer weten?

Fred Bloot

Voorzitter Netwerk Waterrecreatie

bloot@sportvisserijnederland.nl

06 120 364 46


Naar regiogroep IJsselmeergebied