Ondertekening intentieverklaring private partijen

02 september 2014  Laatste update: 15 maart 2023

ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland ondertekenen intentieverklaring Samenwerking Waterrecreatie Nederland

Met de ondertekening van de intentieverklaring Samenwerking Private Partners Waterrecreatie Nederland bestendigen ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland gemaakte afspraken om samen te werken aan gedeelde ambities voor de ontwikkeling van waterrecreatie in Nederland. Hiermee is weer een stap gezet in de realisatie van de ambities en organisatie van de Toekomstvisie Waterrecreatie Nederland 2025.

De ondertekenaars vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een miljoen georganiseerde en individuele waterrecreanten. Het gaat om waterrecreatie in de volle breedte, waaronder zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, sportduiken en kanoën. Met HISWA Vereniging zijn ook zo’n 1.000 watersportbedrijven (van superjachtbouwers tot en met vaarscholen actief in binnen en buitenland) betrokken. Deze bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk twee derde van de omzet en werkgelegenheid in de sector. De waterrecreatiesector is goed voor 2,5 miljard euro omzet en geeft 25.000 mensen werk, die 2 miljoen Nederlanders plezier op het water geven.

De samenwerking focust zich op behoud en ontwikkeling van het landelijke routenetwerk van 4.400 kilometer, veiligheid en duurzaamheid. Waterrecreatie Nederland werkt aan het actualiseren van het landelijke recreatietoervaartnet (BRTN) samen met provincies en rijk. Tevens wordt met publieke en andere private partners gewerkt aan het nieuwe convenant “Varen doe je Samen!”. Dit is een meerjarig communicatie- en voorlichtingsprogramma gericht op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn op het water. Ook wordt ingezet op water van voldoende kwaliteit. De ondertekenaars van de intentieverklaring onderzoeken daarnaast mogelijkheden voor toekomstige private (co)financiering van waterrecreatie.

Stichting Waterrecreatie Nederland i.o. is de opvolger van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). SRN – een publiekprivaat samenwerkingsverband- heeft zich in het kader van het Convenant Uitvoering Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland ruim 20 jaar ingezet voor de ontwikkeling van het landelijk recreatietoervaartnet. Stichting Waterrecreatie Nederland bouwt voort op deze ervaring, kennis en netwerk. Naast intensivering van de samenwerking binnen de waterrecreatiesector wordt gewerkt aan versterking van de samenwerking met betrokken publieke partijen zoals rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Waterrecreatie Nederland participeert ook in Europese projecten om kennis te delen en te ontwikkelen. Tijdens de HISWA te water in september 2014 wordt Waterrecreatie Nederland officieel gelanceerd.

Vorig artikel Volgend artikel