Succesvolle aftrap Waterrecreatie Nederland op openingsdag HISWA te water 2014

05 september 2014  Laatste update: 15 maart 2023

Met de officiële lancering van Waterrecreatie Nederland als de nieuwe naam van Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) in het bijzijn van minister Schultz van Haegen, een goedbezochte werkconferentie “Naar een nieuwe BRTN” en het in de prijzen vallen van het project Varen doe je samen! is Waterrecreatie Nederland op een feestelijke en voortvarende wijze op de openingsdag van de HISWA te water 2014 gestart.

Nieuwe naam en logo

Met de onthulling van het nieuwe logo tijdens de opening van de HISWA te water, heeft voorzitter Arie Kraaijeveld het startschot gegeven voor Waterrecreatie Nederland als nieuwe naam van SRN. Met de doorstart van SRN wordt een belangrijke stap gezet in de gewenste vernieuwing van publiek-private samenwerking om de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 te realiseren. Zowel Peter Brussel, voorzitter van HISWA Vereniging, als minister Schultz Van Haegen noemden tijdens de opening van de HISWA te water het belang van publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van waterrecreatie in Nederland. Zij gaven ook het belang aan van het blijven investeren in een goed netwerk van vaarwegen, veiligheid, duurzaamheid en innovatie. Deze onderwerpen zijn de speerpunten van Waterrecreatie Nederland.

groep_schultz

Foto: Van links naar rechts, bestuursleden Waterrecreatie Nederland Jaap Renkema (ANWB), Fred Bloot (Sportvisserij Nederland), minister Schultz van Haegen, Marleen Maarleveld (directeur Waterrecreatie Nederland), bestuursleden Waterrecreatie Nederland André Vink (HISWA Vereniging), Arie Kraaijeveld (voorzitter Waterrecreatie Nederland), Oluf van Oosterom (Platform Waterrecreatie) met het nieuwe logo Waterrecreatie Nederland.

Waterrecreatie Nederland

Betrokken publieke partners in Waterrecreatie Nederland zijn provincies, Unie van Waterschappen, gemeenten en rijk. Private partners in het bestuur van Waterrecreatie Nederland zijn ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een miljoen georganiseerde en individuele waterrecreanten. Het gaat om waterrecreatie in de volle breedte, waaronder zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, sportduiken en kanoën. Met HISWA Vereniging zijn ook zo’n 1.000 watersportbedrijven (van superjachtbouwers tot en met vaarscholen actief in binnen en buitenland) betrokken. Deze bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk twee derde van de omzet en werkgelegenheid in de sector. De waterrecreatiesector is goed voor 2,5 miljard euro omzet en geeft 25.000 mensen werk, die twee miljoen Nederlanders plezier op het water geven.

Publieke en waterrecreatiesector samen aan de slag voor een nieuwe BRTN

Op de openingsdag vond ook de door Waterrecreatie Nederland georganiseerde werkconferentie “Naar een nieuwe BRTN” plaats. Tijdens de werkconferentie hebben ruim 80 betrokkenen uit de publieke en waterrecreatiesector samengewerkt aan het aanscherpen van de contouren van de nieuwe Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). In deze beleidsvisie worden de ambities voor het landelijke toervaartnetwerk van zo’n 4.400 km vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn: infrastructuur, regionale economische ontwikkeling en borging van het landelijke routenetwerk. Op basis van de bijdragen van de deelnemers aan de werkconferentie wordt de komende tijd gewerkt aan een verdere uitwerking en onderbouwing van de ambities, het nog meer centraal stellen van de gebruiker en het maken van afspraken over de borging van het landelijke routenetwerk.

Varen doe je samen! krijgt Motorbootvarenprijs

Waterrecreatie Nederland voert in samenwerking met betrokken partners Varen doe je samen! uit, een door iedereen gewaardeerd voorlichtingsproject om de veiligheid op het water te verbeteren. RWS levert een doorslaggevende bijdrage aan het project als initiatiefnemer van het eerste uur, opsteller van het convenant en meerjarige inspanning en co-financiering. Vanwege deze zeer gewaardeerde rol in VDJS is RWS genomineerd voor de Motorbootvarenprijs. Bij de start van de werkconferentie heeft Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur Midden-Nederland en plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat (RWS) met trots namens RWS de Motorbootvarenprijs in ontvangst genomen. Hij gaf daarbij aan dat RWS ook de komende vijf jaar in VDJS blijft investeren om samen met betrokken partners te werken aan de veiligheid op het water voor de recreatie- en binnenvaart.

vdgazelle

Foto: Plaatsvervangend DG Theo van de Gazelle ontvangt namens RWS Motorbootvarenprijs voor VDJS bij start werkconferentie ‘Naar een nieuwe BRTN’ op 2 september 2014.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter