Overeenkomst herinrichting polder Stededijk getekend

12 mei 2015  Laatste update: 15 maart 2023

De polder Stededijk wordt een intergetijdengebied met veel ruimte voor natuur en recreatie. De polder maakt deel uit van de Sliedrechtse Biesbosch en is grondgebied van de gemeente Dordrecht. Er ontstaan nieuwe leefgebieden voor flora en fauna. Rijkswaterstaat, gemeente Dordrecht en provincie Zuid-Holland hebben een inrichtingsovereenkomst ondertekend die dit mogelijk maakt.

Rijkswaterstaat zorgt op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor een nieuwe inrichting van het gebied met bijzondere aandacht voor getijdewerking, schoon water, geschikte omstandigheden voor het ontstaan van vruchtbare leefgebieden voor planten en dieren. De natuurfunctie wordt gecombineerd met recreatiemogelijkheden.

Rijkswaterstaat is hoofdfinancier en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit KRW-project. De gemeente Dordrecht stelt als grondeigenaar het gebied tijdelijk beschikbaar aan Rijkswaterstaat. De gemeente onderzoekt de kansen voor recreatie in de polder. Daarom heeft Dordrecht aan Rijkswaterstaat als randvoorwaarde gesteld dat het gebied daarvoor geschikt moet blijven. Aangezien de herinrichting van de polder Stededijk bijdraagt aan de doelstellingen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000, betaalt de provincie mee aan het project.

Het project bestaat uit het aanleggen van enkele kreken die in open verbinding staan met de Doode Kikvorschkil, een kreek in de Sliedrechtse Biesbosch. Daarmee keert het getij terug in Polder Stededijk en ontstaat een waardevol stuk zoetwater natuur.

Meer informatie
U kunt voor meer informatie bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800- 8002 (gratis). Of kijk op de website: www.rws.nl.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter