Brief aan Tweede Kamer tegen verplichte heffing maritieme zendapparatuur

13 november 2015  Laatste update: 15 maart 2023

Vanaf 1 januari 2016 worden de vergoedingen voor de registraties van radiozendamateurs en gebruikers van marifoons weer ingevoerd. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt in de Rijksbegroting. Het tarief voor 2016 bedraagt 31 euro per registratie.

De marifoon vormt een belangrijke basis voor de communicatie op het water. Het besluit is zonder enig overleg met de sector (vaarweggebruikers, zowel beroeps- als recreatievaart) tot stand gekomen. Uit het oogpunt van veiligheid op het water is het wenselijk dat het gebruik van de marifoon laagdrempelig is.  Communicatie op het water, uit veiligheidsoverwegingen tussen beroeps- en recreatievaart, maar ook tussen de scheepvaart en vaarwegbeheerders is cruciaal. De extra financiële drempel die nu opgeworpen wordt voor het gebruik van de marifoon is dan ook een ernstige inbreuk op de bevordering van de veiligheid.

Waterrecreatie Nederland heeft samen met een aantal partijen een brief opgesteld en verzonden aan de Kamercommissie I&M en Vaste commissie van Economische Zaken om deze kwestie onder de aandacht te brengen en pleiten er voor om het besluit te heroverwegen.

Kamerleden hebben  er bij de Minister op aangedrongen er bij haar college van Economische Zaken op aan te dringen van de heffing af te zien. Het werpt een extra drempel op voor recreatievaarders om een marifoon aan te schaffen en dat bevordert de veiligheid niet. De Minister heeft beloofd de zaak goed te monitoren en eventueel met haar college van EZ in gesprek te gaan als daar aanleiding toe is. Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart krijgt de vaste Kamercommissie de gelegenheid om de minister van Infrastructuur en Milieu te bevragen over een aantal scheepvaart gerelateerde onderwerpen.

Vorig artikel Volgend artikel