Werkconferentie 'Waterrecreatie NHN': kansen voor waterrecreatie en -sport

16 maart 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Tijdens deze werkconferentie georganiseerd door Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de drie bestuurlijke regio’s in Noord-Holland Noord (NHN) zijn keuzes gemaakt over beleids-, ontwikkelings- en uitvoeringsplannen voor de versterking van de regio als gebied voor waterrecreatie en –sport.

De bevindingen van de werkconferentie zijn ingebracht als regionale input voor de provinciale bijeenkomst ‘Waterrecreatievisie 2030 NH’ op 16 maart, waarbij de geformuleerde visie wordt vertaald naar de uitvoering. Water is een kernwaarde voor de regio NHN. De huidige ontwikkelingen in de sector bieden kansen voor het versterken van de regio als gebied voor waterrecreatie en -sport.

De kracht van de regio NHN op het gebied van waterrecreatie en –toerisme ligt op meerdere vlakken zoals de fysieke infrastructuur, het landschap en de ligging. De kansen liggen in de groei van de vraag naar waterrecreatie mogelijkheden, groei van de riviercruisevaart en het beter benutten van het gevarieerde (kleinschalige) aanbod aan de wal.

logo nhn

Vorig artikel Volgend artikel