Geslaagde bijeenkomst voor het NIWE

21 april 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Op donderdag 21 april heeft een bijeenkomst van het NIWE (Network Inland Waterways Europe) plaatsgevonden. De bijeenkomst is gehost door Canal & River Trust, één van de partners in het NIWE. Op de Limehouse Basin in Londen kwamen 10 vertegenwoordigers uit 5 verschillende landen bijeen voor een interessante agenda.

De agenda was gericht op INTERREG Europe, zij ondersteunen interregionale samenwerking door heel Europa, en helpt het NIWE bij het bereiken van de doelstellingen door middel van financiering. Het NIWE werkt aan de toekomst van de met name kleinere waterwegen en ondersteunt verschillende projecten. Verder is het NIWE bezig met de ontwikkeling van een kenniscentrum: een uniek informatie-uitwisselingssysteem voor NIWE leden met onderwerpen die betrekking hebben op de waterwegen en het beheer. Momenteel is NIWE betrokken bij het Noordzee regio Interreg-programma die in September zal worden geëvalueerd. De projecten die hieruit voortkomen zijn: DIME (ondersteuning voor micro-ondernemingen op onze waterwegen), Blue Hubs, End of boatlifes (einde van de levensduur van de boot) en kleine Hydro-systemen. Er zijn nog steeds mogelijkheden om nieuwe partners te betrekken in deze projecten.

De nieuwste oproep voor projecten in het Atlantische Interreg programma heeft positieve gesprekken opgeleverd tussen Canal & River Trust, Waterways Ireland en Lagan Canal Trust. Het NIWE verwelkomt een nieuwe collega: Rudy van der Ween, die de stad Gent vertegenwoordigt. De toekomst van het NIWE ziet er positief uit met een groot aantal projecten in ontwikkeling, allen met het gemeenschappelijke doel: het verhogen van de kwaliteit van het netwerk van kleinere vaarwegen.

Voor meer informatie over het NIWE, kunt u uiteraard contact opnemen. Wij zijn bereikbaar via e-mail: niwe@srn.nl.

cropped-header-vanern-bro

Vorig artikel Volgend artikel