Naar Sterke Gelderse routenetwerken

14 april 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Met diverse partijen op het gebied van waterrecreatie en watersport, wandelen en fietsen is de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijk programma Sterke Gelderse routes.

Dit programma vormt de basis om samen met de provincie en andere betrokken overheden in Gelderland meer rendement te halen uit de Gelderse recreatieve routes. Het programma bouwt voort op ondere andere het manifest Gelderse Routes, het Manifest De Waarde van Gelders Water en een serie van bijeenkomsten. Ontwikkeling en samenwerking is gewenst op: ontwikkeling van routes (basisinfrastructuur en routes), beheer en onderhoud, monitoring en marketing. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het uitwerken van het plan van aanpak.

Zie ook www.gelderserouteplatform.nl voor meer informatie over het vervolg zodra bekend. Met betrekking tot de bijdrage vanuit het veld waterrecreatie kunt u contact opnemen met Marleen Maarleveld.

 

Vorig artikel Volgend artikel