Waterrecreatie en natuurbelangen kunnen goed samen

31 mei 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied zorgt voor wederzijds begrip

Recreatie- en natuurorganisaties overhandigden gisteren aan gedeputeerde Cees Loggen de Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied. Deze gedragscode toont aan dat waterrecreatie én natuurbelangen in het IJsselmeergebied prima samen kunnen gaan, zolang er rekening wordt gehouden met een aantal simpele spelregels. De overhandiging vond plaats tijdens de presentatie van de Visie op waterrecreatie van de provincie Noord-Holland.

De gedragscode is een van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector (landelijk verenigd in de Regiegroep Recreatie & Natuur), Vogelbescherming Nederland en het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. De code is opgesteld voor het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied en stimuleert waterrecreanten verantwoord om te gaan met dit natuurgebied.

De gedragscode benoemt drie gebieden in het Markermeer die waterrecreanten beter kunnen mijden in bepaalde perioden vanwege de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Ook geeft de code een aantal eenvoudige regels om problemen te voorkomen. Afstand houden van groepen vogels en er nooit doorheen varen, niet ankeren in de buurt van rustende of broedende vogels, riet en oeverplanten ontzien en alleen kitesurfen op de daarvoor bestemde locaties

“Wij vragen de jachthavens in het IJsselmeergebied om de code onder hun klanten en leden te verspreiden. Daarnaast zetten we bij de overheid in op een grote campagne waarbij alle gebruikers van het IJsselmeergebied bereikt worden”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “De organisaties vinden het van groot belang dat waterrecreanten meer kennis krijgen over kwetsbare natuurgebieden en de flora en fauna, zodat meer begrip ontstaat voor de bescherming van kwetsbare gebieden. Daardoor wordt de trefkans tussen recreanten en kwetsbare soorten gereduceerd”

Waterrecreatie en natuurbelangen gaan prima samen!
Waterrecreatie en natuurbelangen gaan prima samen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: HISWA Vereniging

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter