BRTN coördinatie monitoring gebruik vaarwegen

07 juli 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Om meer inzichten te krijgen in het kwantitatieve en kwalitatieve gebruik van de BRTN-vaarwegen is de coördinatie van de monitoring als actiepunt opgenomen in de nieuwe BRTN 2015-2020.

De komende jaren zullen stapsgewijs de afzonderlijke tellingen van de verschillende vaarwegbeheerders op elkaar afgestemd worden. Denk daarbij aan het aantal openingen/schuttingen, type vaartuig en de vaarrichting. Het gebruik van de vaarwegen wordt naast de (vlotte) bediening van sluizen en bruggen ook bepaald door andere factoren, zoals de aanwezigheid van goede (aanleg-)voorzieningen, een aantrekkelijke omgeving en interessante plekken om te bezoeken.

In samenwerking met platform WOW zal deze zomerperiode een gebruikerstevredenheidsonderzoek worden gehouden onder waterrecreanten om achter deze beweegredenen te komen. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2016 bekend gemaakt.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter