Geld voor zichtbaar maken mobiel erfgoed

14 juli 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Minister Bussemaker maakt mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk. Nu is het zo dat historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen vaak alleen te bewonderen zijn voor hun eigenaren. Door de nieuwe subsidieregeling krijgt dit bijzondere erfgoed meer gezicht, en kan iedereen genieten van de voertuigen. De bewindsvrouw stelt ruim € 900.000,- beschikbaar.

Vandaag heeft Bussemaker ‘de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De Toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde. De komende jaren wil Bussemaker met geld initiatieven zoals Toonbeelden verder ondersteunen, zodat de zichtbaarheid van mobiel erfgoed vergroot wordt.

Virtueel museum
Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk om een virtueel museum vorm te geven. In dat museum krijgt mobiel erfgoed een herkenbaar gezicht met karakteristieke, toonaangevende voorbeelden. Die toonbeelden worden in het digitale museum gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Nederland. Zo kunnen bezoekers een tocht maken door de vervoersgeschiedenis.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Daarnaast kan de sector met de subsidie een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Zo kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitgebouwd worden. Met het register wordt in kaart gebracht wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is en wat de culturele waarde is. Als in kaart is gebracht wat er aan mobiel erfgoed in Nederland is, kan de sector ook meer naar buiten treden en bijvoorbeeld een Open Dag organiseren.

De subsidieregeling zal worden ondergebracht bij het Mondriaan Fonds. Vanaf het najaar kan gebruik gemaakt worden van de regeling.
Lees het gehele artikel op de bron: Rijksoverheid
Of bekijk de website met de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed
Of lees de brief van de minister aan de Tweede Kamer hier

Nomadisch

Foto: luxe motor ‚Nomadisch’, één van de toonbeelden van het Mobiel Erfgoed

Bron: Scheepspost

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter