Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen

16 augustus 2016  Laatste update: 15 maart 2023

In het voorjaar is de intentieovereenkomst getekend tussen het Hollandse Utrechts Plassenberaad (HUP) en het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). Waterrecreatie Nederland is gevraagd om in samenwerking met betrokken partijen een gezamenlijk ‘Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen’ op te stellen waarin projecten ter verbetering van de bereikbaarheid en de bekendheid van de Hollandse Plassen worden opgenomen. Op basis van de Kansenkaart Hollandse Plassen wordt de komende maanden (aanvullende) input opgehaald bij gemeenten,  ondernemers en andere relevante partijen om vervolgens te komen tot een breed gedragen programma.

Vorig artikel Volgend artikel