Diverse reacties op internetconsultatie besluiten Omgevingswet

30 september 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief was er tot 16 september jl. gelegenheid om te reageren op de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Vier ontwerpbesluiten geven nadere invulling aan de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze vier besluiten komen in de plaats van zo’n zestig bestaande besluiten.

Vanuit de werkgroep Vuilwater heeft Waterrecreatie Nederland in samenwerking met de ANWB, HISWA Vereniging, het Platform Waterrecreatie, het Watersportverbond en de Koninklijke Metaalunie een reactie gestuurd naar aanleiding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). De reactie is gericht op de manier waarop het lozen van toiletwater vanaf recreatieschepen is geregeld in het concept BAL. Daarnaast hebben deze partijen in samenwerking met Sportvisserij Nederland en andere partijen in de Regiegroep Natuur en Recreatie als Regiegroep een gezamenlijke reactie gestuurd met diverse aandachtspunten waaronder de borging van het Naturabeheerplan, overgangsrecht en het borgen van vergunde rechten uit programma’s, regie bij de Kaderrichtlijn Marien Strategie, milieugebruiksruimte, waarden Wereld erfgoed en maatschappelijke functie & ongehinderde recreatieve doorvaart. De borging van de landelijke recreatieve routenetwerken varen, fietsen en wandelen stond daarnaast centraal in reacties van de routestichtingen (Wandelnet, Fietsplatform en Waterrecreatie Nederland).

Meer informatie: Marleen Maarleveld

ow1

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter