Ondertekening Bestuurlijke afspraken BRTN 16 november a.s.

30 september 2016  Laatste update: 15 maart 2023

De ondertekening van de bestuurlijke afspraken BRTN door de betrokken gedeputeerden en de minister van I&M vindt plaats op 16 november a.s. in Amsterdam. Met de gezamenlijke ondertekening van de bestuurlijke afspraken worden de afspraken van de Basisvisie Recreatietoervaart 2015-2020 die door de provincies en I&M al afzonderlijk zijn geaccordeerd bestendigd. De Basisvisie en de ondertekening van de bestuurlijke afspraken dragen bij aan de borging, het behoud en op sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke recreatietoervaartnet.

Ondertussen wordt door Waterrecreatie Nederland in samenwerking met de provincies en I&M en RWS invulling gegeven aan de afgesproken landelijke taken, namelijk, coördinatie van de BRTN actieagenda, het opstellen en actualiseren van een overzichtskaart nautisch beheer, vaarwegbeheer en eigendom vaarwegen en coördinatie van monitoring BRTN vaarwegen (zie ook eerdere berichten hierover in de nieuwsbrief).

BRTN

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter