Succesvolle Kennis- en netwerkbijeenkomst Waterrecreatie

02 september 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Op 30 augustus jl. vond de door de stichting Waterrecreatie Nederland in samenwerking met het Platform Waterrecreatie georganiseerde kennis- en netwerkbijeenkomst plaats. Professionals en vrijwilligers van ANWB, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, het Watersportverbond en de leden van het Platform Waterrecreatie waaronder de Toerzeilers, het Verbond Nederlandse Motorbootsport, de Wadvaarders, de Nederlandse Kitesurfvereniging en de Nederlandse Onderwatersportbond namen deel aan deze bijeenkomst.

De bijeenkomst had als doel de samenwerking tussen de waterrecreatiesector partijen onderling te versterken. Bij de start van de bijeenkomst werden de gezamenlijke ambities van de waterrecreatiesector zoals verwoord in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 nog even kort toegelicht. Arie Kraaijeveld, voorzitter van Waterrecreatie Nederland, inspireerde tot verdere samenwerking met voorbeelden uit de binnenvaart en maritieme sector. Het versterken van netwerken kan duidelijk ook voor de waterrecreatiesector veel voordelen opleveren.

Vervolgens werden de deelnemers uitgenodigd om kennis en informatie uit te wisselen aan thematische en regionale tafels. Thema’s die zijn besproken waren de BRTN 2015-2020, Gedrag: veiligheid en duurzaamheid, Gastvrijheidseconomie, Aanpak Waterplanten en Omgevingswet/Omgevingsvisies. Voor deze thema’s en voor de verschillende regio’s zijn aandachtspunten geagendeerd en afspraken gemaakt voor verdere samenwerking en afstemming.

Oluf van Oosterom, voorzitter van het Platform Waterrecreatie en bestuurslid bij Waterrecreatie Nederland vatte bij de afsluiting van de bijeenkomst de reacties van de deelnemers samen, “een zinvolle bijeenkomst en geslaagd experiment dat moet worden vervolgd”.

Kennis- en netwerkbijeenkomst

Vorig artikel Volgend artikel