Watersportverbond treedt toe tot stichting Waterrecreatie Nederland

22 september 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Het Watersportverbond maakt vanaf 15 september deel uit van het bestuur van Waterrecreatie Nederland en neemt deel aan de diverse bestuurlijke en uitvoerende gremia. Binnen dat kader zijn er vanzelfsprekend afspraken gemaakt over deelname aan projecten en andere initiatieven van de stichting, projectleiding, woordvoering en hoe te handelen bij afwijkende standpunten.

Na een periode van herbezinning op haar positie binnen de watersportwereld heeft het bestuur van het Watersportverbond, bijeen op 25 augustus 2016, besloten toe te treden tot de stichting Waterrecreatie Nederland. Dit in de overtuiging dat samen met de publieke (lees overheden) en de private (lees ANWB, HISWA vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland) partijen aangesloten bij de Stichting Waterrecreatie Nederland tot realisatie van de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 en een goede agendasetting van kwesties die binnen de watersector leven kan worden gekomen. En zo zal de waterrecreatiesector, intern danig verstevigd, ook haar externe stakeholders versterkt tegemoet kunnen treden.

Onderwerpen van wederzijds belang zijn: toegankelijkheid van water, veiligheid op en rondom het water én natuur en milieu. Het Watersportverbond heeft eerder bijgedragen aan het opstellen van de Toekomstvisie Waterrecreatie. Ook is het Watersportverbond partner van het project ‘Varen doe je Samen!’, een initiatief van de stichting op het terrein van veiligheid op het water. En daarnaast werd er al op tal van andere onderwerpen vanuit de basis van zowel het Watersportverbond als de stichting samengewerkt.

Tot slot heeft het bestuur van het Watersportverbond besloten dat haar manager Belangenbehartiging en Infrastructuur, de heer Roeland Geertzen, haar zal vertegenwoordigen binnen het bestuur van de stichting Waterrecreatie Nederland.

logo

Zie ook: Watersportverbond

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter