Jachthavens als gezonde en veilige leefomgeving voor (onder)waterleven

25 oktober 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Mede op initiatief van jachthavenondernemer Nanke den Daas (Marina Muiderzand) heeft Stichting Waterrecreatie Nederland een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om in en rond jachthavens meer (onderwater)natuur te ontwikkelen en de beleving hiervan te vergroten. Naast Marina Muiderzand heeft Fred Redeker (Jachthavengroep) met de Amsterdam Marina deelgenomen aan de verkenning.

De resultaten van de verkenning zijn samengevat in een schetsboek. In het schetsboek zijn diverse ontwerpen voor het creëren van foerageer, schuil- en habitatgebieden voor verschillende diersoorten in jachthavens beschreven en geïllustreerd. Geschikte ontwerpen voor jachthavens en beleenbaar voor jachthavenbezoekers zijn onder andere een zonsteiger met mosselzuivering of met uitzicht op een onderwaterbos, een viscilinder, rifballen en een (zilte) moestuin.

De verkenning is uitgevoerd door LINKit consult. Het onderzoek is uitgevoerd met een financiële bijdrage vanuit het Programma Vismigratie Noordzeekanaal en ommelanden 2012 – 2015. Het schetsboek is hier digitaal beschikbaar.

Voor meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl.

Gezonde Haven

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter