Luwtemaatregelen Hoornse Hop van de baan

20 oktober 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Minister Schulz van Haegen van het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft besloten om te stoppen met het plan en de realisatie van luwtemaatregelen in het Hoornse Hop.

Verschillende partners zoals HISWA Vereniging, ANWB, Platform Waterrecreatie en Watersportverbond hebben zich hard gemaakt om het Hoornse Hop en Hoorn goed toegankelijk te houden voor de vele waterrecreanten. De strekking tijdens bijeenkomsten over dit onderwerp was telkens dat zij niet blij waren met de de aanleg van luwtedammen in de Hoornse Hop, maar wel constructief wilde meedenken om negatieve effecten te minimaliseren te zorgen voor een goed recreatief medegebruik. De partners zijn blij dat er wordt gestopt met de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop.

Het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat bestond uit het aanleggen van dammen van zo’n 2,5 kilometer en een ondiepte van 100-150 ha in het Hoornse Hop. Hierdoor ontstaat een luwe zone met helder water, waar zich verschillende soorten waterplanten kunnen ontwikkelen. Waterplanten zijn goed voor de ecologie in het Markermeer. Maar waterplanten zorgen ook voor overlast voor de recreatievaart. De planten kunnen in de schroef terechtkomen of vast komen te zitten aan de kiel. Dit jaar was de overlast in het Hoornse Hop groot. Bij het meldpunt voor overlast van waterplanten van de gemeente Hoorn kwamen dit vaarseizoen bijna 200 meldingen binnen.

Rijkswaterstaat geeft aan dat uit recente berekeningen blijkt dat de aanleg van luwtedammen in de Hoornse Hop niet zorgt voor grootschalige verbetering van het doorzicht, maar slechts een beperkt effect heeft op de waterkwaliteit. Recent onderzoek toont ook aan dat de waterkwaliteit in het Hoornse Hop, vooral de laatste jaren, op een natuurlijke wijze al is verbeterd. Investeren in de ecologie van het Markermeer-IJmeer blijft wel nog steeds nodig.

Bron: Noordhollands Dagblad

fonteinkruiden

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter