Sprong over het IJ

21 oktober 2016  Laatste update: 15 maart 2023

De gemeente Amsterdam verkent momenteel de mogelijkheid om extra (vaste) oeververbindingen te realiseren over het IJ. Mede op basis van een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) zal de gemeenteraad een voorkeur geven aan een variant die vervolgens nader wordt uitgewerkt.

Om te zorgen dat de (economische) belangen van de recreatievaart op een zorgvuldige manier worden meegenomen in de afweging van de MKBA, brengen wij in samenwerking met de bestuurlijke partners van de stichting als ook de partners van ‘Varen doe je Samen!’ informatie in het proces relevant over de recreatievaart zoals de vereiste uitgangspunten en de (maatschappelijke en economische) waarde van de recreatievaart op en aan het IJ. Het IJ is een zeer belangrijke en veel gebruikte vaarroute voor de recreatievaart. De route is van waarde voor Amsterdam en directe omgeving, maar ook landelijk als onderdeel van de Staande Mast Route. Kaderstellende uitgangspunten zijn onder andere de BRTN 2015-2020, het convenant Staande Mast Route en de veiligheid op het IJ (het IJ tot aan de Zaan kent vier ‘Varen doe je Samen!’ knooppunten). Daarnaast draagt de recreatievaart op/via het IJ bij aan directe en indirecte economische en belevingswaarde van het water en de watergebonden economie die Amsterdam en omgeving rijk is.

In de aanloop naar de besluitvorming in de Amsterdamse gemeenteraad wordt in diverse bijeenkomsten informatie ingebracht. Voor meer informatie: Jaap Brouwer.

 

 

Vorig artikel Volgend artikel