Waterrecreatie Nederland ondertekent intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit

18 november 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Op 16 november jl. ondertekende Waterrecreatie Nederland samen met andere betrokken overheden, maatschappelijke overheden en kennisinstituten de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.

Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit wil Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met een versnelde en gezamenlijke aanpak de normen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 halen. De aanpak is gericht op hardnekkige bestaande problemen zoals meststoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen en opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics. Daarnaast zijn er brede acties benoemd, waaronder op het gebied van waterrecreatie zoals het ontwikkelen van een Duurzaamheidsagenda Waterrecreatie, het terugdringen van afvalwaterlozing en het ontwikkelen van een aanpak voor end-of-life boten.

‘Ik vind het een mooie stap dat we samen met alle betrokken partijen werken aan waterkwaliteit”, aldus minister Schultz bij de ondertekening van de intentieverklaring. De speech van de minister is hier te lezen.

deltaaanpak-ondertekening_small

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter