Commissie van Advies Waterrecreatie Nederland benoemd

23 december 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Tijdens de bestuursvergadering 15 december jl. heeft het bestuur met veel enthousiasme ingestemd met de voordracht van de commissie van advies. De commissie van advies bestaat uit de volgende personen:
• Henk Mulder, directeur Nationaal Coördinator Groningen (problematiek aardbevingen)
• Diane Nijs, lector/professor NHTV
• Stephan van den Berg, directeur Van den Berg Surf, Olympisch windsurfer
• Cees Slager, Molecaten

Bestuurslid Bob Verburg is voorzitter van de commissie van advies. De commissie van advies zal vanaf 2017 twee á drie keer per jaar bijeenkomen. De leden van de commissie van advies worden tijdens deze bijeenkomsten gevraagd om vanuit hun expertise en netwerk mee te denken over het realiseren van de ambitities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Daarnaast zijn de leden van de commissie van advies ambassadeur en verbinder richting de externe omgeving van de stichting en de waterrecreatiesector.

Vorig artikel Volgend artikel