Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

13 december 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen.

Het ontwerpbeheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaar genomen worden om de natuur te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

In het IJsselmeergebied ligt in bovengenoemde periode het Natura 2000 ontwerpbeheerplan voor 6 gebieden ter inzage: Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren, Zwarte Meer.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten
Het ontwerpbeheerplan is te vinden op de webpagina IJsselmeergebied van Platform Participatie. De stukken zijn ook in te zien op diverse locaties in het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat organiseert inspraakavonden die om 18.00 uur beginnen en duren tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. onderstaand de locaties:
  • Woensdag 14 december 2016: Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk
  • Dinsdag 20 december 2016: Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 in Hoorn
  • Donderdag 5 januari 2017: Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer
Meer informatie
Meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op de website IJsselmeergebied van Platform Participatie.
Bron: Rijkswaterstaat
Vorig artikel Volgend artikel