Vaststelling Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvullinggebied Hollandse Kust

23 december 2016  Laatste update: 15 maart 2023

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2016 , mede namens de Minister van Economische Zaken, de vastgestelde Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wijst met deze Rijksstructuurvisie twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee, die tussen de 10 en 12 zeemijl van de kust liggen.

In deze structuurvisie is ten aanzien van Doorvaart en Medegebruik de volgende passage opgenomen:

Doorvaart en medegebruik
In de Beleidsnota Noordzee is opgenomen dat vanaf 2017 in principe in alle operationele windparken op zee doorvaart en bepaalde niet bodemberoerende vormen van medegebruik onder een aantal voorwaarden mogelijk worden gemaakt. In 2017 worden bestaande parken (met uitzondering van windpark Gemini) opengesteld. In deze parken wordt gemonitord wat de activiteiten zijn en met welke frequentie ze plaatsvinden. De effectieve openstelling van de bestaande parken gebeurt via het per windpark herzien van het besluit van algemene strekking met betrekking tot de instelling van een veiligheidszone. Op basis van monitoring en evaluatie van de opengestelde parken (gedurende twee hoogseizoenen na de openstelling) kan medio 2020 een eventuele aanpassing van de beleidsregels alsmede van de besluiten tot de instelling van een veiligheidszone plaatsvinden.

De openstelling van parken voor de recreatievaart is het resultaat van de belangenbehartiging door Watersportverbond, Platform Waterrecreatie en Beroepschartervaart. Uitvoerige communicatie over de voorwaarden en gedragsregels bij het doorvaren van windparken wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.

Windenergie op zee

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter