Verbeteren doorvaarbaarheid De Linge

23 december 2016  Laatste update: 15 maart 2023

De denktank: ”Linge-Rijnvaart” onderzoekt de mogelijkheden om de rivier de Linge bevaarbaar te maken voor gemotoriseerd scheepvaart door een verbinding te maken met het Amsterdams-Rijnkanaal. In samenwerking met de gezamenlijke gemeenten wordt getracht het oude rapport van het Natuur- Recreatieschap Lingegebied te updaten. Er is ongeveer € 45 miljoen nodig om dit project te kunnen verwezenlijken.

Het project
Begin oktober 2014 is het Waterschap Rivierenland gestart met het baggeren van de Linge, vanaf Buurmalsen stroomafwaarts tot en met Arkel. Nadat deze baggerwerkzaamheden gereed zijn, is het ruim dertig kilometer bevaarbare gedeelte van de Linge geschikt voor schepen tot 20 meter met maximaal 1.80 meter diepgang en een doorvaarthoogte van ongeveer 4.90 meter. De Linge is op dit moment uitgebaggerd op een diepte van 3.00 meter. Als men van Gorinchem tot en met Geldermalsen vaart moet men 180 graden draaien en weer terug varen, terwijl een aantal kilometer verder open water is. Daar loopt namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal. De denktank ziet de “Poort naar het noorden”-sluis als oplossing. Vanaf Geldermalsen loopt een zijtak van de Linge, de Korne. De Korne is enkele jaren geleden gebaggerd op een diepte van 2.5 meter. De Korne is thans bevaarbaar tot in Buren met schepen van maximaal 8.00 x 3.00 meter en een diepgang van 1.80 meter. Als de vuilvang bij Buurmalsen er niet meer zou liggen kan men nu met een jacht van 20 meter Buren bereiken tot aan de eerste brug. De Linge zelf gaat zuidelijker verder richting Tiel om uiteindelijk bij haar beginpunt bij de inlaat bij Doornenburg aan het Pannerdens Kanaal te eindigen/beginnen. Na de stuw in Geldermalsen is de Linge niet meer bevaarbaar voor gemotoriseerde scheepvaart.

Voor het volledig bevaarbaar maken van de Linge geeft de denktank aan dat de volgende zaken zouden moeten gebeuren:

  • Aanleg nieuwe sluis in aansluiting Amsterdam-Rijnkanaal. Uitgangspunt: sluis met kolk 25 meter lang, 8 meter breed, 2 meter diep;
  • Bodemversterking binnendijks;
  • Hoogteverschil tussen Buren en Amsterdamse Rijnkanaal opvangen;
  • Natuurlijke sluis ter vervanging van de stuw bij Buren;
  • Bruggen bedienbaar maken.

cropped-logo1

Bron: Water als geld

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter