Bestuurlijke ondertekening Intentieverklaring Meekoppelkansen Waterrecreatie

31 januari 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Tijdens de startbijeenkomst bijeenkomst op 20 januari 2017 van de verkenning naar de Aquapunctuurpunten uit de Waterrecreatievisie Noord-Holland vond de ondertekening van de  intentieverklaring Meekoppelkansen Waterrecreatie plaats. De waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) gaan voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk meenemen bij de al geplande werkzaamheden. Door werk te combineren kunnen deze voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel, Gooi & Vechtstreek zetten daarmee een stap voor een nauwere samenwerking en afstemming voor waterrecreatie gerelateerde onderwerpen. De vaarwegbeheerders in Noord-Holland al langer samen in het belang van waterrecreatie op terreinen als veiligheid, duurzaamheid en bediening van bruggen en sluizen. Door waterrecreatie zoveel mogelijk te combineren met de eigen, al geplande werkzaamheden willen de beheerders voorkomen dat pas achteraf, met hoge (subsidie)kosten nog voorzieningen voor waterrecreanten worden aangelegd.

Economische en maatschappelijke waarde
Waterrecreatie vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor de provincie Noord-Holland, zowel in bestedingen als in werkgelegenheid. Er zijn groeimarkten zoals cruises, roeien, sloepvaren en hengelsport en markten waarbij de gebruikerswensen snel veranderen zoals strandrecreatie en recreatievaart. Ook is de maatschappelijke waarde qua sportiviteit, beweging, beleving, ervaren van ruimte en rust groot. Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben de waterrecreatiepartners gewerkt aan een gezamenlijke ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’. De waterbeheerders nodigen alle betrokken partijen in Noord-Holland uit om met plannen te komen die voor hun regio invulling geven aan koppelingen tussen waterbeheer en waterrecreatie.

Kansen voor waterrecreatie
Al bij de voorbereiding van beheerprojecten (bijvoorbeeld baggeren of de aanleg van oevers) kijken de waterbeheerders of in het betreffende gebied ook kansen liggen voor waterrecreatie. De ambities en wensen van de regio’s, gemeenten en andere partijen voor waterrecreatie zijn al eerder verzameld en aangegeven op regionale ambitiekaarten. Eventuele extra kosten voor uitvoering en onderhoud moeten wel door de regio, gemeenten en betrokken partijen zelf worden betaald.

Kansrijke projecten
Bij de provincie Noord-Holland kwamen bij de eerste inventarisatie voor de komende jaren al twee kansrijke projecten naar voren: baggeren in de Amstel en de vervanging van oevers in de regio Alkmaar. Eventuele voorzieningen voor waterrecreanten, zoals steigers, visplekken en boothellingen moeten nog wel samen met de betreffende gemeentes, belangenverenigingen en ondernemers nader worden ingevuld. In Rijnlands gebied is er bijvoorbeeld de samenwerking met de plaatselijke visvereniging bij de versterking van de Woudse dijk langs de Leidse Vaart. Hier wordt de aanleg van steigers voor sportvis activiteiten gelijk aangepakt met  de werkzaamheden aan de dijk. Dit levert een efficiencyslag op.

 

image1

 

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter