Bijna 80.000 euro subsidie voor Museumhaven

30 januari 2017  Laatste update: 15 maart 2023

De Stichting Museumhaven Willemsoord krijgt dit jaar 79.468 euro bijgeschreven op de bankrekening. Het betreft de gemeentelijke subsidie voor 2017. Het college van gemeente Den Helder heeft hier dinsdag toe besloten. Daar komt nog bijna tienduizend euro bij voor de aanleg van riolering ten behoeve van afgemeerde schepen.

De stichting stelt zich tot doel de Museumhaven uit te bouwen tot een authentiek, aantrekkelijk complex met historische schepen, ambachten en faciliteiten. In samenwerking met partijen werkt de stichting aan publiekstrekkende activiteiten.

Het college besloot tot nog meer goed nieuws voor de stichting, want de subsidie over 2015 is definitief vastgesteld op 105.900 euro. Dit ondanks het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring. Het college is echter mild en stelt: “vanwege de omvang van de organisatie, die volledig met vrijwilligers werkt, wordt voorgesteld bij de vaststelling subsidie 2015 in plaats van de gebruikelijke accountantsverklaring te volstaan met een ondertekend inhoudelijk en financieel jaarverslag, waaruit blijkt dat de resultaten zijn behaald en de uitgaven ook overigens passen binnen de stichtingsdoelstellingen. Daarmee legt de stichting verantwoording af over haar gevoerde beleid.”

 

Museumhaven-Willemsoord-Paul-Schaap

Bron: Den Helder Actueel

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter