Recreatiesector en provincies manen Minister Schultz van Haegen tot oplossen waterplantenproblematiek

31 januari 2017  Laatste update: 15 maart 2023

De huidige overmatige waterplantengroei in de zomer in de Randmeren en in andere Rijkswateren maakt dat er geen behoorlijke en veilige waterrecreatie meer mogelijk is. Er is in enkele gevallen zelfs sprake geweest van levensbedreigende situaties. De recreatiesector en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben daarom Minister Schultz van Haegen aangespoord om met een oplossing te komen.

Rijkswaterstaat maait bij overlast van waterplanten alleen in de vaargeul, terwijl de overlast voor waterrecreanten zich buiten de vaargeul voordoet. Juist daar vinden alle mogelijke vormen van waterrecreatie plaats. De overmatige waterplantengroei is volgens de recreatiesector en provincies het gevolg van de beheermaatregelen door Rijkswaterstaat in het kader van de Kader Richtlijn Water. De overheid is daarom ook aan zet om met een oplossing te komen. Zeker omdat een pilot waarbij waterplanten werden gemaaid na drie jaar ten einde loopt.

Brief aan minister
Daarom hebben een aantal partijen vanuit de recreatiesector, Sportvisserij Nederland, HISWA vereniging, Watersportverbond, Platform Waterrecreatie en Gastvrije Randmeren, een brief gestuurd aan Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu waarin zij oproepen om gezamenlijk tot een adequate en duurzame oplossing te komen ten aanzien van de waterplantenproblematiek. Indien er geen langere termijn oplossing komt voor de waterplantenproblematiek, is de waterrecreatie in het genoemde gebied in de toekomst ten dode opgeschreven. Gelijktijdig heeft de provincie Noord-Holland mede namens de provincie Flevoland en de gemeente Hoorn een brief met gelijke strekking gezonden, waarin zij aangeven onze brief te ondersteunen.

Bekijk hier een video van de waterplantenproblematiek op de Randmeren.
recreatiesector-en-provincies-manen-minister-schultz-van-haegen-tot-oplossen-waterplantenproblematiek_306x306_86468.png
Vorig artikel Volgend artikel