Sprong over 't IJ

31 januari 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Het College van B&W van Amsterdam heeft in januari ingestemd met het voorgenomen besluit over de IJ-oeververbindingen. Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brugverbinding ter hoogte van het Java-eiland, inclusief een brug over het Noordhollandsch Kanaal en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation Sixhaven. Het voorgenomen besluit ligt ter inzage voor inspraak van 23 januari tot 6 maart. Op 8 februari wordt het voorkeursbesluit besproken in de commissie ruimtelijk ordening. Verder is er op 6 februari een informatiebijeenkomst en inloopavonden op  8, 9, 15 en 16 februari.

Waterrecreatie Nederland bereidt in samenwerking met ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en het Watersportverbond een reactie voor op het voorgenomen besluit van de gemeente. Gezien het economisch belang van de recreatievaart en de schakelfunctie van t IJ voor de staandemastroute en het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is het van belang dat doorvaarbaarheid van ’t IJ wordt gewaarborgd.

Meer informatie zie de site van de gemeente Amsterdam.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter