Agenda IJsselmeergebied 2050: “Op weg naar het integrale perspectief”

24 april 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Op donderdag 20 april heeft in het WTC in Almere de 5e dialoog Agenda IJsselmeergebied plaatsgevonden.

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers uitgenodigd om vanuit de diverse waarden en functies in het gebied in gesprek te gaan over de opgaven waar zij voor staan. De volgende thema’s zijn aan de orde gekomen in drie ronde werksessies:

  1. Maatregelen voor een veerkrachtig en robuust eco-hydrologisch systeem.
  2. De rol van het IJsselmeergebied in de energietransitie.
  3. Op weg naar een inter-provinciale visie op het IJsselmeergebied.
  4. De biografie van het IJsselmeergebied.
  5. Samen bouwen aan een integrale visie: hoe geven we het vervolgproces vorm?
  6. Perspectief op havens en vaarroutes.

Tijdens de werksessies voor thema 6 zijn bijdragen geleverd over de BRTN 2015-2020 (Waterrecreatie Nederland) en het initiatief voor snelle veerverbindingen (ANWB). Daarnaast is vanuit Sportvisserij Nederland, het Watersportverbond en Platform Waterrecreatie Nederland/Toerzeilers deelgenomen aan de bijeenkomst. De input komt nog beschikbaar via een verslag.  Na de zomer wordt de laatste stap gezet richting een integraal perspectief voor het IJsselmeergebied.

Raadpleeg Agenda IJsselmeergebied 2050 voor meer informatie.

 

Vorig artikel Volgend artikel