Conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V en net op zee windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ter inzage

25 april 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Tot en met maandag 29 mei 2017 ligt de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord) ter inzage.

Gelijktijdig ligt de concept-NRD voor het net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Voor het kavelbesluit voor het windpark op zee en de aanleg van het net op zee dat nodig is voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsnet, worden milieueffectrapportages uitgevoerd. In beide conceptnotities reikwijdte en detailniveau is aangegeven op welke wijze de milieuonderzoeken worden uitgevoerd en hoe dit in de milieueffectrapporten moet worden opgenomen. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Bekijk hier meer informatie over Windenergie op zee.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter