Versterken van de waterbeleving in het Gelderse Rivierengebied

24 april 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Het rivierengebied van de provincie Gelderland is een mooi vaargebied. Er wordt veel door heen gevaren op weg naar een andere bestemming, terwijl het ook de moeite waard is om er te verblijven (rondje varen). Er is nog een groot aantal mensen bij wie het niet op het netvlies staat om de provincie ook vanaf het water te beleven. Het idee is om hier met het ontwikkelen van een aantal beleefbare vaarroutes verandering in te brengen. Dit sluit ook aan bij het programma Sterke Gelderse Routes van de provincie en de waterambities van regio Rivierenland. Tot nu toe betrokken in de werkgroep zijn: Waterrecreatie Nederland, Gelderse Sportfederatie, Watersportverbond, Vereniging Nederlandse Motorbootsport, HISWA Vereniging en als agendalid ANWB en Uiterwaarde.

In de werkgroep hebben wij de mogelijkheden voor routes in Rivierenland verkend en op basis hiervan eerste kaarten gemaakt.  Daarnaast is het idee vertaald in een een pitch die is gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst Regio Rivierenland ‘Water op de kaart in regio Rivierenland’ op 11 april jl.. Aanwezigen hebben enthousiast gereageerd op het idee. Met de werkgroep bereiden wij een voorstel voor het investeringsfonds Regio Rivierenland. Ben je geïnteresseerd om als ondernemer of andere partij bij te dragen aan de ontwikkeling van deze vaarroutes, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan: info@waterrecreatienederland.

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter